Học viên học sơ cấp làm đẹp 6 tháng sẽ có việc làm luôn tại cơ sở liên kết của trường
Học viên học 6 tháng được ưu tiên đăng ký học trung cấp làm đẹp theo diện vùa học vừa làm
Học viên học trung cấp làm đẹp trong thời gian học 8 tháng sẽ được hỗ trợ của nhà trường theo diện vùa học vừa làm hưởng lương.Cho tới khi tốt nghiệp.